WBE Zundert e.o.

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.


Voor de vooraankondiging richting de leden en deelnemers:16-3-2019 organiseert WBE de Weerijs weer de gezamenlijke jaarlijkse natuurschoonmaakdag, het bestuur nodigt u van harte uit hieraan deel te nemen. Samenkomst is vanaf 11.00 uur bij cafe Buitenlust te Rijsbergen.


18-3-2019 ALV, agenda volgt.


WBE Zundert e.o. is opgericht in 1987 en telt momenteel ca. 60 leden en 15 deelnemers.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.